…Értéktár adatbázis…

Régi táncok iskolája

  1. Home
  2. Megújuló Művészetpedagógia
  3. Régi táncok iskolája

DR. SZÉLL RITA

Immár 30 éve, hogy a magyarországi pedagógus-továbbképzések kínálatában megjelent a „régi táncok” témája, mely Kőbányán, kísérletképpen már korábban bekerült a zeneiskolai gyakorlatba. Az elképzelés lényege, hogy a reneszánsz és barokk táncgyakorlaton keresztül megfoghatóvá, valóságossá tegyük a tánctételek zenéjét.

A saját testben megélt mozgás nemcsak a tételek ritmikai stabilitásának előadását, illetve megragadását segíti, hanem ahhoz is hozzájárul, hogy a tánc által megértsük az adott tételtípus alapvető ritmikai jellegzetességeit, hangsúlyrendjét, formai felépítését, valamint karakterét, helyes frazeálását és artikulációját. A historikus táncok gyakorlatával a táncművészet oldaláról erősítjük és támogatjuk a zenei előadói gyakorlatot. Az eltelt 30 évben több ezer zenepedagógus, egyetemi hallgató és számos kurzus résztvevője ismerhette meg ezt a csodálatos táncanyagot, és tette magáévá a táncgyakorlatból leszűrhető tanulságokat saját pedagógiai és előadói praxisa számára.

Ki a szolfézsoktatásban, ki a hangszeres és kamarazenei képzésben, ki a tanórán kívüli tevékenység keretében alkalmazta a régi táncok mozgásos és zenei anyagát, és ezzel sok örömöt és sikerélményt szerzett diákjainak. Azt ma már senki sem vitatja, hogy azok a növendékek, akik a reneszánsz és barokk táncokkal foglalkoznak, a hangszeres és magánének-képzésben is eredményesebbek. Formaérzékük, karakterábrázolási készségük és ritmikai képességeik egyértelműen fejlődnek. Hangszerkezelésük is felszabadultabbá válik, bátrabban fogalmazzák meg zenei gondolataikat, jobb előadókká válnak.

Az már csak járulékos nyereség, hogy közben színpadi viselkedésük és jelenlétük is határozott javulást mutat.

A felkészülést segítette többek között a Nemzeti Tankönyvkiadó 2001-es kiadványa, a Régi táncok iskolája. A francia reneszánsz táncai című kötet, amelynek zenei anyagát a zeneiskolai gyakorlat számára válogattam. A foglalkoztatott apparátus különböző hangszeres csoportok és billentyűs hangszereken játszók számára teszi elérhetővé a francia reneszánsz stílus táncdallamait.

A reneszánsz és barokk táncok korabeli forrásokon alapuló gyakorlata a táncművészeti ágba is frissülést hozott. Leendő táncművészek, táncpedagógusok egyetemi oktatása mellett a már tanító táncpedagógusok továbbképzéseken sajátíthatják el a történelmi társastáncok táncrekonstrukciókon alapuló gyakorlatát. Az új báli és színpadi táncanyag a stilisztikai ismeretek mellett a koreográfusi eszköztár bővülését is magával hozza, mely akár a modern táncok világával is kombinálható.

A téma bevált a pedagógiai gyakorlatban, reméljük, az eljövendő évtizedekben is egyre több művészetoktatásban részesülő tanuló tehetséggondozását szolgálja majd.