…Értéktár adatbázis…

Paksi Pro Artis AMI

  1. Home
  2. Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár 1.
  3. Tolna Megye
  4. Paksi Pro Artis AMI

A paksi AMI több egyedi sajátossággal büszkélkedhet: szülői zösségének aktivitása példaértékű volt a múltban, és ma is az. Az iskola innovatív szemléletét mutatja, hogy több különlegességnek számító képzést is elindított, ezek

közül kiemelkedik a harmonikaoktatás és a belőle sarjadó zenei együttes. Továbbá városában a szokásosnál is elkötelezettebb kultúramissziót teljesít, az oktatási feladatain kívül.

8

Pakson az intézményes zeneoktatás 1967 szeptemberében kezdődött, a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola tagiskolájaként működő paksi fi eneiskolában, Hanol Ferencné szervezésében, aki 41 növendéknek tanított zongorát és szolfézst. 1968 szeptemberétől a tanári kar további két fővel bővült: Károly János zongorán és ifj Véghelyi Miklós fúvós hangszereken tanított, majd 1971-től Hartmann József fúvós és Hartmann Józsefné Ujvári Erika zongoratanár, 1972-től pedig Dufek Anna hegedűtanár csatlakozott. Önálló épületet 1973 tavaszán kapott az intézmény, a Dózsa György út 5. sz. alatt, helyreállítását társadalmi munkában a szülők, a tanárok és a gyerekek vállalták a nyári szünetben. Így a 1973/74-es tanévet már ott kezdhette el 189 növendék, 5 főállású és 1 óraadó tanárral.

Az önálló Paksi Zeneiskola 1974. január 1-jén alakult meg. Első igazgatója, Hartmann József fúvós tanár 2009-ig vezette az intézményt. A tanulói létszám folyamatosan növekedett, az oktatás színvonalának eredményességét mutatták a sikeres szereplések a megyei zongoraversenyeken, az iskola fúvós növendékeiből alakult úttörőzenekar sikerei és a zenei pályán tovább tanuló növendékek. Az iskola 1984-ben költözött jelenlegi helyére, a megüresedett városi tanács épületébe, a Deák Ferenc

u. 9. sz. alá, amelyet szintén társadalmi munkában újítottak fel a szülők, a tanárok és a nagyobb növendékek. A környék növekvő igényeinek kielégítésére 1986-ban Bölcskén, Tengelicen és Németkéren is alakultak tagintézmények.

Az iskola innovatív szemléletét mutatja, hogy több különlegességnek számító képzést is elindított. A református egyház felügyelete mellett az 1990/91-es tanévtől egyházzenei és népzenei tanszak működik. A népzenei az elmúlt évek során az intézmény egyik meghatározó tanszakává vált, országos elismeréseket hozott, és számos muzsikust nevelt ki, akik mára elismert művészek és tanárok lettek. 1992-ben indult a könnyűzenei tanszak, jazz-gitár és jazz-zongora, két évvel később pedig jazz-dob szakon. Sajnálatos módon 2007-től a jazz tanszakokon megfelelő szakképesítésű tanárok hiányában szünetel az oktatás. Harmonika tanszak 1998 óta működik az iskolában. Egy fellépésen megalakult a harmonikaegyüttes is 2003 decemberében, és Papp Olga vezetésével országszerte és külföldön is sikert sikerre halmoz. A harmonikások szülői közössége rendkívül aktív: 2005-ben létrehozták „Az Ifjú Harmonikásokért” Alapítványt, amelynek támogatásával a művészeti iskola harmonikás tanulói és a későbbi Paksi Harmonika Együttes Kínába, Spanyolországba és Bosznia-Hercegovinába is eljutott. A harmonika tanszak szülői közössége szervezett meg hat országos szintű harmonikafesztivált, és három harmonika-mesterkurzust is. A 2012-es IV. Országos Harmonikaversenyt paksi növendék, Pataki Ádám nyerte.

Az 1990-es évektől egyre nagyobb lett az érdeklődés a társművészetek iránt, így a zeneoktatás mellett a tánc-, a drámaés a képzőművészet is megjelent a Nemzeti Alaptantervben. A paksi intézményben 1994-ben alakult táncművészeti tagozat Tomcsányi Éva és Wünsch László balettmesterek vezetésével. A Bezerédj Általános Iskolával karöltve tagozatos felmenő osztályok indultak, melyek táncművészeti órái a délelőtti órarendbe épültek be. Az iskolában tükrös balett-termet alakítottak ki, a klasszikusbalett-órákon korrepetitorok szolgáltatták a zenei kíséretet. A gyermekek eleinte főtárgyként balett-előkészítő gimnasztikát tanulnak, melyet fokozatosan a klasszikus balett vált fel. A tanszak népszerűségét emelte, hogy ezek az osztályok kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el, és példásan szerepeltek a versenyeken, rendezvényeken.

2006-tól színművészeti, majd 2008-tól képzőművészeti ággal is bővült az iskola palettája. A drámajáték igazi vonzereje maga a játék adta szabadság. A gyermek észre sem veszi, hogy közben a személyisége is sokat változik: bátrabb lesz, könnyebben teremt kapcsolatokat, vagy éppen visszafogottabb, türelmesebb lesz a többiekkel, felfedezi önmaga és társai értékét, érthetőbben, szebben, kifejezőbben beszél, érzéseit, gondolatait magabiztosan közli, mozgása is határozottabbá válik. A játékok során tudása folyamatosan gyarapszik, élethelyzetekbe éli bele magát, önbizalma nő, és eljut akár odáig is, hogy bátran nyilvánosság elé lép. A színjáték lehetőséget ad arra, hogy a gyermek belebújjon valakinek a bőrébe, és közben mégis önmaga maradjon. Örömét leli abban, hogy másokat is lenyűgöz, hogy társaival művészi produkciót hoz létre. A színpadi előadásokra készülődve irodalmi ismeretekkel gazdagodik.

A képzőművészeti ágat a Paksi Képtárral közösen sikerült beindítani 2008 szeptemberében. A képzés helye: a Bezerédj Általános Iskola és a Paksi Képtár. Az alapképzésben a csoportokat vezető művész-tanárok, Pál József Péterné és Tumpek Györgyi a rajz-festés-mintázás területére kalauzolják el a gyerekeket, míg a 2010-ben megindított műhelymunka

során részint a különböző hagyományos és korszerű grafikai eljárásokkal ismerkednek meg, részint bepillantást nyerhetnek az intermédia művészeti terület rejtelmeibe. Jelenleg Zirczi Judit festőművész vezeti a művészeti ágat.

A 2017/2018-es tanévben 27 pedagógus tanít négy művészeti ágon 399 növendéket. Az iskola Pedagógiai programja kiemelt célként kezeli a társas muzsikálást, és támogatja kamaracsoportok és zenekarok létrejöttét. Az iskola igazgatója 2010-től Simon Péter.

Zenekarok és kamaracsoportok

A fúvószenekar elődje az 1970-es évekbeli úttörőzenekar volt, amelyet Hartmann József alapított, tőle Simon Péter vette át az együttes vezetését 1992-ben. A mai nevén Pro Artis Wind Band 2005-ben éledt újjá Tóth János irányításával. Kezdetben az iskola növendékei játszottak együtt, majd közreműködtek régi diákok, a fúvós tanszak jelenlegi és korábbi tanárai, valamint a Roger Schilling zenekar tagjai. Az elmúlt években több egész estés közös koncertet adott a két zenekar, nagy sikerrel.

Az Anonymus Furulya Kvartett 2008-ban alakult Tóth János vezetésével. 2011-ben a Tolna megyei kamarazenei fesztiválon elnyerte Tamási város különdíját.

A Stadler Klarinét Kvartett 2011-ben, a Soft Sound Klarinét Kvartett 2012-ben alakult meg. Utóbbi a dunaújvárosi VI. Regionális Klarinétos Találkozó után választotta nevét 2013-ban, miután a zsűri elnöke kiemelte szép hangzását. Ettől fogva lett a nevük Soft Sound („lágy hangzás”). Vezetőjük: Deák Zsolt.

Az ütőegyüttes Tóthné Hanol Franciska vezetésével 2010-ben alakult, a Gitáregyüttes 1991-ben állt össze Szabados László növendékeiből. A kamaracsoport 1995-ben a Rasquado nevet kapta, mely a flamenco gitártechnika egy pengetési formájára utal.

A Kalinkó együttes népzenei kamaracsoportja 1997-ben alakult, 2010 szeptemberétől Madács Györgyné vezetésével működik, jelenleg 7 fővel. Citerával és énekkel elevenítik fel a népdalokat, hangszeres dallamokat. Az elmúlt években Havasréti Pál irányításával működő „Paksi bourdonosok” is nagy sikerrel szerepelnek. A hangszerpaletta is kiegészült tekerővel, bőgővel és ütőgardonnal.

A vonós tanszak kamaracsoportjai – a Camerata és a Camerino együttes – jelenleg Kiss Györgyi vezetésével működnek. A legkisebbekből álló Tücsök zenekart Barkovics Borbála, a kamarakórust pedig Niklné Hernádi Adrienn vezeti.

A zeneóvodai foglalkozásokon 3–6 éves gyermekek vesznek részt, 2018-tól babakoncertekre is várják az egészen kicsiket, szüleikkel együtt.

Hagyományok, rendezvények

Az iskola kultúramissziót is teljesít az oktatási feladatain kívül: hangversenyeket szervez, nemzetközi hírű előadóművészeket lát vendégül, emellett az utánpótlásról sem feledkezik el.

A Zene Világnapja alkalmából minden tanév elején tanári hangversenyt szervez a paksi evangélikus templomban. A Családi hangverseny a 2008/2009-es tanévtől fokozatosan olyan népszerű lett, hogy az utóbbi négy évben bekerült a Tavaszi Fesztivál keretei közé. Az iskola hat alkalommal szervezte a Tavaszi Fesztivált a Csengey Dénes Kulturális Központtal.

Az Országos „Rudimentál” dobtábornak 2009–13 között az iskola adott otthont – Tóthné Hanol Franciska vezetésével. 2018-ban pedig már a harmadik Nemzetközi Tubatábort rendezi meg. Több alkalommal adott helyszínt az iskola regionális, megyei vagy országos találkozóknak, a 2016/17-es tanévben pedig vállalta a 17. KÓTA népzenei országos minősítő megszervezését.

Nagyrészt az iskola tanáraiból alakult 2010 októberében – Simon Péter kezdeményezésére – a Paksi Pedagógus Kamarakórus. Két ízben külföldi szereplésen is felléptek, 2011-ben Temesváron, majd 2013-ban Olaszországban, a nemzetközi kórusversenyen, ahol egyházzenei kategóriában ezüst diplomát szerzetek.

A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola honlapja: www.proartis.hu