…Értéktár adatbázis…

Mobileszközök a trombitatanításban

  1. Home
  2. Megújuló Művészetpedagógia
  3. Mobileszközök a trombitatanításban

Veszprémi Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, Csermák Antal intézményegység

TANÁR: UHER BERTALAN

A veszprémi zeneiskola tanára több éve alkalmazza a MuseScore ingyenes kott programot a számítógépes zeneórákon, csoportos oktatás keretében. Jó gyakorlatának ismertetése ennek az egyéni hangszeres órákra történő adaptálását, valamint az oktatásban tapasztalt pozitív hatásait mutatja be.

Számítógépre telepítve a MuseScore programot, ingyenesen használható, teljes értékű kottaíró szoftvert kapunk, melyet magyar nyelvi támogatással is elláttak. A kottaíró szoftver keresztplatformos, vagyis egyformán használható a legelterjedtebb számítógépes operációs rendszerekkel. Az alkalmazás mobileszközökre (Android rendszerű okostelefon, tablet) a Play Áruházból tölthető le. Mobiltelefonon és tableten a program lejátszó alkalmazása települ. A program PDF-dokumentumokat és a saját fájlformátumában mentett kottákat is képes megjeleníteni és lejátszani.

A veszprémi zeneiskola hangszeres terme a berendezési tárgyak mellett interneteléréssel és minőségű hangszóróval rendelke számítógéppel és multifunkciós nyomtatóval van felszerelve. Ezenkívül rendelkezésre áll egy 10” kijelzős tablet. Az alkalmazás használata során szükség van minőségű fejhallgatóra vagy hangszóróra. Ezek otthon a tanulók számára elérhetők mobilkészülékeikkel. A tanórákon az első lépésekben a diákok megismerkednek a program használatával, majd az otthoni feladatokkal és a gyakorlás módjaival.

A házi feladatok egy része kottakészítés: a trombitaszólamot kell lekottázni. A program használatában jártasabb diákok a zongorakíséretet is megírják. A kottakészítés során megismerik a transzponáló hangszer fogalmát, a kotta elemeit és a zenei jelkészletet. Az otthoni gyakorlás kiegészül az elkészített zenei anyag használatával. Mobileszközükön megnyitva meghallgathatják az elkészített zenei anyagot, és együtt játszhatják a készülékkel.

A zeneiskolai hangszeres oktatásban a leggyakrabban használt előadási darabokat dolgozzák fel a diákok a tanárral közösen. Az elkészített zongorakíséretes anyagokat legegyszerűbb a felhőszolgáltatásba menteni. Mobiltelefonon, tableten megnyitva a zeneműveket, a diák számára biztosítható az előadáshoz a zenei alap és a kotta. A mobileszköz e-kottatartóként is funkcionál. Gyakorláskor a tempó és a hangmagasság megváltoztatható, ezzel is igazodva a diák képességeihez. Zenekari anyagoknál minden szólamban lehetőség nyílik a hangerő egyedi beállítására (mixer funkció).

A programot használó diákok körében megfigyelhe a zeneművek gyorsabb elsajátítása, a biztosabb tempótartás és az intonáció javulása. A kottakeresés lehetőséget biztosít számukra, hogy más zeneműveket, zenei stílusokat is megismerjenek, kipróbáljanak. Az alkalmazásban elérhető sok-sok zenemű kipróbálása motiválja őket, a megnövekedett gyakorlási idő fejleszti állóképességüket. A zeneművek digitális elkészítése során a zenei írás-olvasási készségeik, zeneelméleti ismereteik fejlődnek. Megismerik a jogtiszta kottahasználatot, és fejlődnek digitális kompetenciáik.

A fent ismertetett programhoz hasonló megoldás iPad eszközre az AVID Scorch, valamint jazz-zenészeknek az IReal Pro program.