…Értéktár adatbázis…

M. Bodon Pál Zeneiskola

  1. Home
  2. 1918 előtt alapított iskolák
  3. M. Bodon Pál Zeneiskola
  1. Home
  2. 100 éves iskoláink
  3. Kecskemét
  4. M. Bodon Pál Zeneiskola

A kecskeméti M. Bodon Pál Zeneiskola az ország legrégebbi zenei intézményei közé tartozik. Már a 20. század elején kitűnt színes hangversenyéletével és a zenei nevelés országos ügyeiben mutatott kezdeményezőkészségével. Az iskola névadó-igazgatója, M. Bodon Pál az 1934/1935-ös tanévben vezette be a „játékos előkészítőt”, vagyis a zenei előképző elődjét, és a „szabadiskolát”

a középiskolások és a felnőttek kötetlen formájú zenei oktatását.

A zeneiskola elődje, melyet 1894-ben alapított Szent-Gály Gyula, már a század elején kitűnt színes hangversenyéletével és a zenei nevelés országos ügyeiben mutatott kezdeményezőkészségével – 1926-ban vállalta egy országos zeneiskolai értekezlet megszervezését. 1926-tól 1942-ig Vásárhelyi Zoltán (aki itt végezte alapfokú zenei tanulmányait, majd az iskola tanára lett) szervezett az iskolában magyarországi bemutatókat, ősbemutatókat. Mihályfalusi Bodon Pál, akinek Koessler János – Bartók és Kodály mestere – volt a zeneszerzéstanára, 1907-ben Bartók kérésére maga is bekapcsolódott a népdalgyűjtő munkába. Az iskolát csaknem 40 éven át (1910–1949) igazgatta. Vezetése alatt a zeneiskola kiváló eredményeket felmutató, széles körben elismert intézménnyé vált. Mihályfalusi Bodon 1926-ban országos zeneiskolai értekezletet hívott össze Kecskemétre. Ösztönözte az iskolai női kar megalakulását, segítette magyarországi ősbemutatók megvalósulását. Kecskemétre telepedésétől kezdve vezényelte a város szimfonikus zenekarát (a Műkedvelők Zenekarát). Nevéhez fűződik az óriási sikerű „művész estek” sorozat megszervezése, melynek keretében a kor legkiválóbb művészei voltak a város hangversenytermeinek

vendégei. Az 1934/1935-ös tanévben vezette be a „játékos előkészítőt”, vagyis a zenei előképző elődjét, és a „szabadiskolát”, a középiskolások és a felnőttek kötetlen formájú zenei oktatását.

A II. világháború után Mihályfalusi Bodon újjászervezte a városi zeneoktatást: a zeneiskola egy ideig a Nagykőrösi utca 23. szám alatti lakásán működött. További vezető és szervező tevékenységét országos jelentőségű események dicsérték. 1949 nyarán saját kérésére nyugdíjazták, attól kezdve Az intonálás iskolája című könyvén dolgozott. 1952-ben el kellett hagynia a Nagykőrösi utcai lakását. Soltvadkertre költözött, ott halt meg 1953-ban. Nevét a zeneiskola 1989-ben, a tanári kamarazenekar 1992-ben vette fel.

Az intézmény állami zeneiskolai korszakában Palotás József hegedűés szolfézstanár került az igazgatói székbe, Mihályfalusi Bodon Pál méltó utódjaként. Palotás 1965-től dolgozott kinevezett tanárként Kecskeméten, és lett tagja, 1969-től hangversenymestere a Kecskeméti Szimfonikus Zenekarnak. Mint ifjú, pályakezdő tanár, kollégáival 1968-ban megalakította a Kecskeméti Vonósnégyest, amely több mint 15 éven át működött. 1974-ben nevezték ki igazgatónak, rá egy évre tanártársaival együtt létrehozták az iskola kamarazenekarát, mely 1992-ben vette fel az M. Bodon Pál Kamarazenekar nevet. Művészeti irányítása mellett ez az együttes is a város zenei életének szerves részévé vált.

Palotás több évtizeden át játszott a Katona József Színház zenekarában. 2004-ben az iskola volt növendékeiből alakult Lakó Sándor Kamarazenekar elindításában is részt vett. Az évek folyamán országos szakértőként is szolgálja a magyar zeneoktatás ügyét, és számos zenepedagógia-történeti témájú írása jelent meg (A zeneiskola rövid története;

  1. Bodon Pál, a pedagógus és az iskolavezető; A Gábriel–Vásárhelyi Hegedűiskola elemzése).

Ebben az iskolában kezdte tanulmányait Jeney Zoltán fuvolaművész, Kiss Gyula hegedűművész és Laskó Emil zongoraművész-karnagy, és

csaknem kétszáz növendéke lépett zenei pályára. A zeneiskola fontos tényezője a város zenei életének. Tanulói Kecskemét 20-30 oktatási intézményéből kerülnek ki. Tanárai részt vesznek a helyi szimfonikus zenekar és a pedagógus-énekkar munkájában. Az iskola tanári kamarazenekara rendszeresen ad hangversenyeket a város és Bács-Kiskun megye iskoláiban.

Az M. Bodon Pál Zeneiskola honlapja: http://www.mbodonzeneiskola.hu