…Értéktár adatbázis…

Köszöntő

  1. Home
  2. Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár 1.
  3. Köszöntő

Ritmus és harmónia Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár 1.
Budapest, 2018
A kiadvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma 649943 1/2016. sz. szerződés támogatásával készült el.

Szerkesztette: Mihalicz Csilla
ISBN 978-615-00-1394-7

Felelős kiadó: MZMSZ elnöke

Borítóterv: Józsa Gergely

Tördelés: Nemes Csaba Szilamér

Nyelvi lektor: Sebes Katalin

Olvasószerkesztők: Magyar Margit és Mihalicz Csilla

Felelõs vezetõ • www.mondat.hu
Felelős vezető: Nagy László
Készült: 1000 pld.


„egyes emberek is létrehozhatnak nagy dolgokat, képesek kiemelkedő teljesítményre, de azokat megtartani csak egy közösség tudja,” (Csíkszentmihályi Mihály)

A magyar alapfokú művészetpedagógia értékeinek tárháza közel 200 éves. Nemzedékről nemzedékre örökíti át a művészi és technikai kifejezési eszközök, a kiemelkedő, iskolateremtő alkotóművészek és alkotó pedagógusok ránk bízott értékeit. Hagyománytisztelő, értékőrző közösségünk azonban újra és újra tovább építette a megkezdett utat. A kötetben szereplő alkotóközösségek, iskolaalapítók, meghatározó fejlődést előidéző pedagógusok is erre törekedtek, törekszenek. Korunk kihívásaira választ keresve, a tanítás örömét hitként vallva újabb és újabb utakat találnak, hogy tanítványaikat hozzásegítsék a művészetekkel való

foglalkozás örömteli érzéséhez. Moholy-Nagy László így összegzi A szeletembertől az egész emberig című írásában e kérdést: „…a technikai civilizáció ártalmai ellen két oldalról lehet küzdeni:

1. egyrészt organikus, élettanilag meghatározott funkcióink következetes megfigyelése és biztosítása (tudomány, pedagógia, politika) által,

2. másrészt pedig a legbelsőbb lényünkből jövő kifejezés által, amely legmagasabb fokán művészet; művészet mint indirekt nevelőeszköz, amely az ember érzékeit élesíti és azokat minden lehetséges megrohanás ellen megvédi, éspedig intuitív biztonsággal elébe vágva egy még csak eljövendő, de minden bizonnyal bekövetkező állapotnak.”

E sok évtizedből csak kis szeletek sorakoznak most egymás mellé, hogy utat engedjenek a jövő számára annak a közösségnek, amely részt kíván venni e nagyszerű történet alakításában. Interjúkat olvashatnak kiváló pedagógusoktól, megismerhetik az értéktár e kötetébe került iskolák közösségi történeteit, megérezhetik, hogy e hálózatban együttműködő pedagógusok, diákok a nemzet szellemi örökségének hordozói. A „hétköznapi kultúra” örökítői. A magyar köznevelés teljes átalakulásának éveiben e most megjelenő kiadvány a 65 éves állami zeneoktatás és a 40 éves művészetiskolai hálózat bemutatása mellett felmutatja az alapfokú művészetpedagógiai értékeket, köszönti az egyéni és közösségi értéktár alakítóit. E kötet egyrészről támaszkodik a nyilvános pályázatra beérkezett pályamunkákra, másrészről, a közösségek – iskolák – nyilvános szakmai tevékenységének kutatása után, azok összegzésével, készült el a közel 100 iskolát bemutató első értéktári gyűjtemény.

A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetségének kiemelt feladata, hogy széles nyilvánosság elé tárja a magyar művészetpedagógia értékeit, a nevelésben semmi mással nem pótolható eszközöket, melyek ha kisgyermekkorban tapasztaljuk meg őket, egész életünkre pozitív hatással lesznek.

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik az értéktár megjelenéséhez hozzájárultak: pedagógusoknak, iskolai közösségeknek, kutatóknak, íróknak és támogatóknak.

Balassagyarmat, 2018. február

Ember Csaba, elnök