…Értéktár adatbázis…

Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  1. Home
  2. Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár 1.
  3. Baranya Megye
  4. Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

A huszonötezres lélekszámú hajdani bányászváros zeneiskolájának minőségi oktatását Pécsről jött tanárok alapozták meg, olyan interdiszciplináris oktatási-nevelési szemlélettel, amely a mai napig áthatja az iskolát. A 2004től a hangszeres oktatás mellett képzőművészeti és néptáncképzést is kínáló intézmény széles körű közművelődési szerepet is betölt a város és a térség kulturális életében.

8

A komló születésű Liszt-díjas karnagy, Tóth Ferenc, a Népművelési Minisztérium Zeneoktatási Osztályának előadójaként érte el 1955-ben, hogy a bányászvárosban lakó gyerekek is tanulhassanak zenét. A tárgyalások eredményeképpen zenepedagógus-munkacsoport jött létre, amelyet Horváth Gyula, a dunaújvárosi zeneiskola hegedűtanára szervezett meg. 1956-ban az ő igazgatása alatt kezdte meg működését az Komlói Állami Zeneiskola, a Zrínyi Miklós Művelődési Ház négy termében. 120 tanuló nyert felvételt, akik zongorán, hegedűn, csellón, rézfúvós, fafúvós és ütős hangszereken kezdték el tanulmányaikat. 1956-ban az iskola átköltözött a felvonulási épületből átalakított Keringő étterem falai közé.

Az egyre nagyobb tanulói létszám és a nehéz működési körülmények után 1975-ben, fennállásának 20. évében ajándék volt az iskola számára az új zeneiskolai épület. A város és az iskola szimfonikus zenekarának

koncertjeire a környék zenekedvelő közönsége is gyakran ellátogatott. A kiváló pécsi tanárok segítségével megkezdett minőségi munka ma is folytatódik az Erkel Ferenc AMI-ban, a város egyetlen művészetoktatási intézményében. A növendékek létszáma meghaladja a háromszázat, az oktató-nevelő munkát közel húsz tanár végzi. A hangszeres oktatás mellett az intézmény, fúvószenekara, csellózenekara és kamaraegyüttesei révén, széles körű közművelődési szerepet is vállal.

Apagyi Mária zongoratanár és Lantos Ferenc képzőművész a komlói zeneiskolában dolgozta ki azt a modellértékű iskolai szisztémát, amely interdiszciplináris oktatói-nevelési szemléleten alapul. A modell lényege, hogy a tanítás célja nem a művészet, a művészeti nevelés, hanem az EMBERMŰ, az emberi élet minősége. A művészetet nem lehet tanítani, vallották, a művészet eszköz ehhez a célhoz, amely a természet építkező logikáját és a szakmai alapismereteket veszi alapul. A művészet nyelvét úgy tanították, hogy a hagyományos interpretációra épülő oktatás mellett lényeges szerep jutott a kreativitást fejlesztő improvizációnak és a komponálásnak is. Fontosnak tartották, hogy mindenki a saját életkori szintjén legyen képes saját zenei, vizuális stb. gondolatokat közölni, ezeket a nyelveket használni. A művészetben és a természetben fellelhető rend rokonságát, összefüggéseit vizsgálták és tanították. A zene, a képző-, illetve a mozgásművészet mint egy-egy kifejezési eszköz volt jelen, amelyek segítettek a gyerekekben rejlő alkotókészség, kreativitás kibontakoztatásában. Amikor Apagyi Mária megírta a módszer segédleteként is használható Zongorálom Kreatív zongoratanulás című kottakönyvet, már nem tanított Komlón, de két volt tanítványa azóta is az ő szemléletét és oktatási módszerét viszi tovább.

2004 szeptemberétől az intézmény két új művészeti ággal gazdagodott, ettől kezdve lett a neve Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, amely 2007 novemberében elnyerte a „Kiváló Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet. A képzőművészeti képzés után a néptáncoktatás az

1996-ban megalakult Pöndöly Néptáncegyüttes utánpótlásképzéseként került az iskola palettájára. Az együttes a magyar autentikus néptánc megismerését és színpadi bemutatását tűzte ki célul. A táncművészeti tanszak feladata: a néptánc, népszokások, hagyományok ápolása, terjesztése. A népzene tanszakon tanuló diákokból alakuló zenekarok állandó résztvevői a városi, megyei, országos és nemzetközi rendezvényeknek, versenyeknek. 2008-ban az Örökség Dél-dunántúli Regionális Gyermek Néptáncfesztiválnak az iskola adott otthont. A Baranya Megyei Zongorista Növendékek Találkozóját 2012 óta minden második évben megrendezik. Ugyancsak 2012-ben tartották az első országos hagyományteremtő találkozót – Gyöngyössy Zoltán fuvolaművész emlékének szentelve – fuvolista növendékek számára. A zeneművészeti ág növendékei, tanárai is fellépnek Komló és Baranya megye rangos kulturális rendezvényein, sikeresen szerepelnek megyei, regionális, országos versenyeken és pályázatokon.

A fiatal muzsikusok, rajzosok, táncosok átélhetik a siker élményét, ezzel fejlődik az önismeretük, erősödik egészséges önbizalmuk, a tehetségesebbek felvételt nyernek művészeti szakközépiskolákba, főiskolákra.

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola honlapja: http://erkel-ferenc-muveszeti-iskola5.webnode.hu/