Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\Xampp\www\mzmsz\ertektar.mzmsz.hu\wp-content\plugins\ht-knowledge-base\php\ht-knowledge-base-restrict-access.php on line 115

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in C:\Xampp\www\mzmsz\ertektar.mzmsz.hu\wp-content\plugins\ht-knowledge-base\php\ht-knowledge-base-restrict-access.php on line 123
Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár - Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

…Értéktár adatbázis…

Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  1. Home
  2. Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár 1.
  3. Baranya Megye
  4. Komlói Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

A huszonötezres lélekszámú hajdani bányászváros zeneiskolájának minőségi oktatását Pécsről jött tanárok alapozták meg, olyan interdiszciplináris oktatási-nevelési szemlélettel, amely a mai napig áthatja az iskolát. A 2004től a hangszeres oktatás mellett képzőművészeti és néptáncképzést is kínáló intézmény széles körű közművelődési szerepet is betölt a város és a térség kulturális életében.

8

A komló születésű Liszt-díjas karnagy, Tóth Ferenc, a Népművelési Minisztérium Zeneoktatási Osztályának előadójaként érte el 1955-ben, hogy a bányászvárosban lakó gyerekek is tanulhassanak zenét. A tárgyalások eredményeképpen zenepedagógus-munkacsoport jött létre, amelyet Horváth Gyula, a dunaújvárosi zeneiskola hegedűtanára szervezett meg. 1956-ban az ő igazgatása alatt kezdte meg működését az Komlói Állami Zeneiskola, a Zrínyi Miklós Művelődési Ház négy termében. 120 tanuló nyert felvételt, akik zongorán, hegedűn, csellón, rézfúvós, fafúvós és ütős hangszereken kezdték el tanulmányaikat. 1956-ban az iskola átköltözött a felvonulási épületből átalakított Keringő étterem falai közé.

Az egyre nagyobb tanulói létszám és a nehéz működési körülmények után 1975-ben, fennállásának 20. évében ajándék volt az iskola számára az új zeneiskolai épület. A város és az iskola szimfonikus zenekarának

koncertjeire a környék zenekedvelő közönsége is gyakran ellátogatott. A kiváló pécsi tanárok segítségével megkezdett minőségi munka ma is folytatódik az Erkel Ferenc AMI-ban, a város egyetlen művészetoktatási intézményében. A növendékek létszáma meghaladja a háromszázat, az oktató-nevelő munkát közel húsz tanár végzi. A hangszeres oktatás mellett az intézmény, fúvószenekara, csellózenekara és kamaraegyüttesei révén, széles körű közművelődési szerepet is vállal.

Apagyi Mária zongoratanár és Lantos Ferenc képzőművész a komlói zeneiskolában dolgozta ki azt a modellértékű iskolai szisztémát, amely interdiszciplináris oktatói-nevelési szemléleten alapul. A modell lényege, hogy a tanítás célja nem a művészet, a művészeti nevelés, hanem az EMBERMŰ, az emberi élet minősége. A művészetet nem lehet tanítani, vallották, a művészet eszköz ehhez a célhoz, amely a természet építkező logikáját és a szakmai alapismereteket veszi alapul. A művészet nyelvét úgy tanították, hogy a hagyományos interpretációra épülő oktatás mellett lényeges szerep jutott a kreativitást fejlesztő improvizációnak és a komponálásnak is. Fontosnak tartották, hogy mindenki a saját életkori szintjén legyen képes saját zenei, vizuális stb. gondolatokat közölni, ezeket a nyelveket használni. A művészetben és a természetben fellelhető rend rokonságát, összefüggéseit vizsgálták és tanították. A zene, a képző-, illetve a mozgásművészet mint egy-egy kifejezési eszköz volt jelen, amelyek segítettek a gyerekekben rejlő alkotókészség, kreativitás kibontakoztatásában. Amikor Apagyi Mária megírta a módszer segédleteként is használható Zongorálom Kreatív zongoratanulás című kottakönyvet, már nem tanított Komlón, de két volt tanítványa azóta is az ő szemléletét és oktatási módszerét viszi tovább.

2004 szeptemberétől az intézmény két új művészeti ággal gazdagodott, ettől kezdve lett a neve Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola, amely 2007 novemberében elnyerte a „Kiváló Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” címet. A képzőművészeti képzés után a néptáncoktatás az

1996-ban megalakult Pöndöly Néptáncegyüttes utánpótlásképzéseként került az iskola palettájára. Az együttes a magyar autentikus néptánc megismerését és színpadi bemutatását tűzte ki célul. A táncművészeti tanszak feladata: a néptánc, népszokások, hagyományok ápolása, terjesztése. A népzene tanszakon tanuló diákokból alakuló zenekarok állandó résztvevői a városi, megyei, országos és nemzetközi rendezvényeknek, versenyeknek. 2008-ban az Örökség Dél-dunántúli Regionális Gyermek Néptáncfesztiválnak az iskola adott otthont. A Baranya Megyei Zongorista Növendékek Találkozóját 2012 óta minden második évben megrendezik. Ugyancsak 2012-ben tartották az első országos hagyományteremtő találkozót – Gyöngyössy Zoltán fuvolaművész emlékének szentelve – fuvolista növendékek számára. A zeneművészeti ág növendékei, tanárai is fellépnek Komló és Baranya megye rangos kulturális rendezvényein, sikeresen szerepelnek megyei, regionális, országos versenyeken és pályázatokon.

A fiatal muzsikusok, rajzosok, táncosok átélhetik a siker élményét, ezzel fejlődik az önismeretük, erősödik egészséges önbizalmuk, a tehetségesebbek felvételt nyernek művészeti szakközépiskolákba, főiskolákra.

Az Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola honlapja: http://erkel-ferenc-muveszeti-iskola5.webnode.hu/