…Értéktár adatbázis…

Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI

  1. Home
  2. Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár 1.
  3. Bács-Kiskun megye
  4. Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI

Az ország első ének-zenei iskolájaként létesült Kodály Zoltán Ének-zenei Iskola létrejöttét maga Kodály Zoltán szorgalmazta, az 1940-es évek első felében zenei téren is hanyatló Kecskemét kulturális újjáélesztésének cél

jából. Jelenleg négy iskolatípust foglal magába – több mint 900 diákkal –, és elsősorban kórusélete nagy hírű és kimagasló színvonalú.

8

1947. december 16-án a zeneszerzőt 65. születésnapján szülővárosa, Kecskemét díszpolgárrá avatta – ez alkalommal elhangzott beszédében a következő gondolatot fogalmazta meg: „…láttam a nyugati városok és országok magas kulturális életét, és láttam azt, hogy Kecskemétnél nem nagyobb városok olyan zenei életet tudnak teremteni, mint nálunk talán még a főváros sem.”

Ennek szellemében indulhatott el Kecskemét városában a máig példaértékű zenei nevelés. Az iskola megszületése azonban korántsem volt problémamentes. Amikor Kodály Zoltán 1949-ben újra a városban járt, külön kívánsága volt, hogy találkozhasson Nemesszeghy Lajosné Szentkirályi Márta zenetanítóval – a későbbi intézmény alapító igazgatójával –,

akit egy ének-zenei iskola létrehozására biztatott. A tanárnő nem sokkal ezután kérvényezte is az iskola első osztályának indítását, amit a minisztérium 1950. szeptember 22-én engedélyezett egy próbaévre. A következő évben azonban az újabb engedély elnyerése annyira kilátástalannak látszott, hogy Szentkirályi Márta eltüntette az ideiglenes jóváhagyást, így nem tudták meg, hogy csupán egy kísérleti évre szólt. A második tanévet 1951 őszén tehát illegálisan kezdték meg. Csak 1952 őszén – mikor is három évfolyam összesen öt osztállyal, 160 gyerekkel indult – kereste fel Szentkirályi a minisztériumot, és kapta meg két tanévre a működési engedélyt, valamint az igazgatói rangot.

1953-ban megkezdődött a hangszeres oktatás, a következő évben pedig engedélyt kaptak felső tagozat indítására. 1964-re megépült az új, önálló épület, és az intézmény gimnáziumi tagozattal bővült. 1981-ben az iskola zeneművészeti szakközépiskolai képzéssel egészült ki, és az egykori református Újkollégium épületébe költözött. Ez az épület 1997-ben visszakerült a református egyház tulajdonába, az iskola pedig jelenlegi épületébe, a felújított és kibővített Ferencz József laktanyába települt át. 2007 nyarán az újabb intézményi átszervezés során az iskolát összevonták az M. Bodon Pál Zeneiskolával, három óvodával és az Erdei Ferenc Művelődési Központban működő néptáncművészeti iskolával: ennek eredményeként létrejött a Kecskeméti Művészeti Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.

10 évvel később, 2017-ben az M. Bodon Pál Alapfokú Művészeti Iskola kivált, de a Kodályról elnevezett iskola továbbra is többcélú intézmény maradt, jelenlegi nevével. Ma négy iskolatípust foglal magába

  • több mint 900 diákkal –: az ének-zenét emelt szinten oktató általános iskolát; az erre épülő négy évfolyamos ének-zenei gimnáziumot; a zeneművészeti szakközépiskolát (zeneművészeti és néptánc tagozattal); valamint az alapfokú művészeti iskolát, ahol általános és középiskolások tanulhatnak klasszikus és népzenét, illetve néptáncot.

Figyelemre méltó az intézményben működő kórusok száma. A kóruséneklést és az ezzel járó zenei nevelés előnyeit már 3. osztályos koruktól megtapasztalhatják a tanulók az Antanténusz nevű kiskórusban. Az 5. osztályosok alapozó munkát végeznek, amely felkészíti őket arra, hogy a Miraculum gyermekkórusba vagy a Clarus fiú-vegyes karba lépjenek tovább. Az Aurin leánykarban a 15 és 18 év közötti, az Aurin nőikarban pedig azok a középiskolát végzett lányok énekelnek, akik továbbra is kötődnek az iskolához és a kórusmunkához. Az egyik legemlékezetesebb szereplésük a kórusolimpiai föllépés volt Kínában: az Aurin kórus folklór kategóriában olimpiai bajnok lett. A 2004-ben alakult Kodály Leánykar a zeneművészeti szakközépiskola szolfézs, magánének, zongora, csembaló és fuvola tanszakos növendékeit tartja össze, az 1966 óta működő közel 130 tagú vegyes kar pedig zenei gimnazistákból és szakközépiskolai fiúkból áll, akik heti két alkalommal énekelnek együtt.

A Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és AMI honlapja: http://kodaly-iskola.hu