…Értéktár adatbázis…

Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

  1. Home
  2. Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár 1.
  3. Bács-Kiskun megye
  4. Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola

Érseki székhely lévén Kalocsán mindig is fejlett zenekultúra virágzott. A magas szinten működő egyházi iskoláknak és zenének éppúgy köszönhető ez, mint az ezekkel párhuzamosan szerveződött különféle egyletek (Katolikus Legényegylet, Kalocsai Keresztény Munkásegylet, Rokkant Egyesület stb.) zenei tevékenységének. Ezeknek elsősorban a kórusok megalakítása terén volt nagy jelentőségük. A Kalocsai Szimfonikus Zenekar megalakulásának lehetőségét a Tűzoltózenekar és a Leventezenekar teremtette meg. A nagyobb tömegeket érintő, klasszikus értelemben vett zeneoktatást pedig a háborút követő években is folytatódó magánoktatás alapozta meg.

8

A zenetanárok munkaközösséget hoztak létre, és ez lett a jelenlegi zeneiskola jogelődje, amelyben a zeneoktatást már nem csak a kiváltságosok vehették igénybe. A szakmailag is nívós munkát Gidófalvy Ilona vezette, aki Bartók Béla növendéke volt a Zeneakadémián, és ügyelt arra, hogy a munkacsoport tagjai szakmailag is megfeleljenek a kor követelményeinek. Igazi fordulópontot az 1957-ben megalakult Ének-zenei Általános Iskola jelentette, ahol a harmadik osztályos növendékek már hangszeres oktatásban is részesülhettek, tanáraik pedig bekapcsolódhattak az iskolai életbe.

Az 1966/67-es tanévtől önálló intézményként kezdte meg működését a kalocsai Állami Zeneiskola. Létrejöttében, megalakulásában fontos szerepe volt Cserey József tanárnak. Sok viszontagságos költözködés után

1972-től kapta meg a Hunyadi János utcai épületet az iskola, mely azóta is a székhelye. Igazgatók voltak: Deák Ferencné, dr. Aszalós Györgyné, Cserey József, Gallina Imréné és Fuchs Ferenc.

Jelenleg Fehérvári István vezeti az intézményt, aki az iskola fúvószenekarát alapította. A város hagyományaiban mindig fontos szerepük volt a fúvószenekaroknak. Tűzoltózenekar, Leventezenekar és később hivatásos katonazenekar működött több évtizeden keresztül. A zeneiskola történetében is voltak kisebb próbálkozások, de a lehetőségeket meghatározta a zeneiskola növendékeinek létszáma. 2000 őszén alakult az első olyan fúvószenekar, mely ma is töretlenül fejlődik. Alakulásakor a zeneiskolában olyan nagy létszámú volt a faés rézfúvós tanszak, hogy zenekart lehetett rá építeni. A kezdeti kottaanyag kiválasztásában Fehérvári Istvánnak volt kulcsszerepe, a zenekarra Jakab Ferenc írt darabokat. A zenekar 22 fővel szólalt meg először Kalocsán. Mivel a katonazenekar ebben az időben még működött, eleinte nem kapott nagy teret a városi fellépéseken, de pedagógiai céllal tovább tevékenykedett. Létszáma emelkedett, és 2003-ban, amikor Nagy László átvette a zenekar vezetését, elérte a 30 főt, de már érezhető volt, hogy fi elni kell az utánpótlás-nevelésre. Ebben 2011-től Betlenné Dajkó Ágnes volt igen eredményes, és irányítása alatt egyre több szerephez jutottak előbb városi, majd országos szinten a fúvósok. 2012ben a fúvószenekar megismerkedett a solti mazsorettcsoporttal, és közösen kezdtek külföldi nemzetközi fesztiválokra járni. Számtalan elismeréssel, díjjal gazdagították az iskolát. Szerveznek jótékonysági koncerteket is, ezzel segítik az óvodásokat, beteg gyerekeket és magát a zenekart is. A mai napig muzsikálnak benne önkéntes amatőr zenészek is, akik valamikor szintén a zeneiskola tanulói voltak. A fúvószenekar működéséhez szükséges anyagi forrásokat a zenekar által 2015-ben létrehozott egyesület teremti elő.

A Kalocsai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola honlapja: http://www.muveszeti-zeneiskola.sulinet.hu/