…Értéktár adatbázis…

Bevezető

  1. Home
  2. Megújuló Művészetpedagógia
  3. Bevezető

Kedves Olvasó!

A Magyar Alapfokú Művészetpedagógiai Értéktár második kötetében olyan írásokat és esettanulmányokat olvashat, melyek egyrészről a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége által meghirdetett pályázatra érkeztek, más részük felkérésre született. A kötet írásai két csoportra bonthatók. Az egyik az egyéni tanári munka reflektivitását szemlélteti: olyan pedagógiai eljárásokat, „fogásokat”, eszközöket mutat be, melyek a tanítási órát még hatékonyabbá teszik. De találunk olyan esetleírásokat is, amelyek a szociokulturálisan hátrányos helyzetű növendék tanításának egyéni módszereit, jó gyakorlatait állítják előtérbe. Egyéni bánásmódot igényel ma már a tanulók meglehetősen széles köre. Ennek megfelelően a tanár hozzárendelt tudásának alkalmasnak kell lennie arra, hogy kiemelkedően tehetséges, illetve valamilyen képességzavara miatt

támogatandó gyerekkel is megfelelően tudjon foglalkozni.

A leírások másik csoportja a szociokulturális fejlődés lehetőségét mutatja meg a művészeti nevelés eszközein keresztül, esélyt teremtve a lemorzsolódás elkerülésére, a tanulási képesség zavaraiból eredő hátrányok leküzdésére a közösség és a művészetek támogatásával. Az érték kifejezést valamely, a közösség és az egyén számára fontos tartalomra használjuk.

Célunk e kötet összeállításával nem lehetett más, mint hogy teret adjunk a pályázóknak, támogassuk ezt az értéket közvetítő közösséget – felmutassuk a művészeti nevelés sokszínűségét, semmi mással nem pótolható értékességét, a tanulási képességek fejlesztésével az esélynövelésben betöltött szerepét. Mindezzel elindítsunk egy

folyamatot, mely segít abban, hogy a magyar alapfokú művészetpedagógia értékeinek tárháza nyilvánosságra kerüljön.

Köszönöm valamennyi pályázatíró kollégám együttműködését, remélve, hogy a magyar alapfokú művészetpedagógia értéktárának folyamatos fejlődése, az egyéni és közösségi értékek tárházának bővítése egyre több követőt hív majd ebbe a közösségbe, és bátorítja az egyéni tapasztalatok, tudások megosztását.

Budapest, 2018. február

Magyar Margit szakmai vezető