…Értéktár adatbázis…

Az Ormányos Falka Fagottzenekar

  1. Home
  2. Megújuló Művészetpedagógia
  3. Az Ormányos Falka Fagottzenekar

Szent István Király Zenei Szakgimnázium és AMI, Budapest

TANÁR: G. MAREK KATALIN

A Szent István Király Zenei Szakgimnázium és AMI alapkoncepciója a zenekari élet támogatása. Annyi fagottosra azonban, mint ahányan 2006-tól tanultak (1,5 tanszaknyi növendék), nincs szüksége egy zenekarnak. Mivel a fagott nem igazán otthoni hobbimuzsikálásra alkalmas hangszer, adódott G. Marek Katalin, a fafúvós tanszak vezetője számára az ötlet, hogy legyen minden fagottos gyereknek is zenekari élménye, épüljön be az életébe annak öröme, hogy nagyobb együttesben működik közre. Így született meg a zeneiskola fagottos és fagottinós növendékeiből 2006-ban az Ormányos Falka Fagottzenekar. A kisebb és nagyobb fagottosok hétről hétre együtt zenéltek, a repertoár pedig folyamatosan bővült, átiratokkal és más hangszerek kamaradarabjainak adaptálásával. Eleinte még az iskolai koncerteken léptek fel, egy-egy nagyobb együtteshez kapcsolva, majd egyre többet önállóan is.

„Nem mindenkiből lesz zenész, nem minden gyerek alkalmas szólistának. Azonban az az öröm, ami a közös muzsikálásban rejlik, minden zenét tanuló növendék számára örömteli tevékenység. Közösséghez tartozni jó. Minden ember annyi, ahány közösségben eredményesen tud működni. A fagottino bevezetése után keletkezett »fagottos boom« után ébredt bennem az a felismerés, hogy létre kell hozni egy fagottegyüttest – írja G. Marek

Katalin. – A zenetanulás mentálhigiénés tevékenység. Azok a gyerekek, akik kitartóan tanulnak zenét, lelkileg egészségesebbek, jobban eligazodnak a világban. A zenetanárok munkája építi az egészséges önbizalmat, a környezetért való felelősségvállalást, a pozitív életszemléletet, a toleranciát, az őszinte kommunikációt, segíti a reális énkép, a kooperációs készség kialakítását a zenetanulás által. Mindez komoly felelősség.”

A különböző korosztályok együtt muzsikálása pedagógiai szempontból rengeteg pozitív hatással jár: a nagyobb növendékek tolerálják, hogy az új tagok is ott kezdik, ahol korábban ők. Segítik a kicsik beilleszkedését, bátorítják őket, együtt gyakorolnak, kamaráznak velük, ami nemcsak zeneileg hatékony, de a kommunikációt is fejleszti. A 8 éves fagottinós és a 18 éves fagottos vállvetve hozza létre a közös produkciót. A közben adódó problémák közös megoldása fejleszti a kitartást, kialakul a gyerekekben az egészséges önbizalom, a reális énkép. Tudatosulnak bennük a válaszok a mindennapok gyakorlati kérdéseire: „Hol tudok segíteni?” „Mibe tudok bekapcsolódni?”

„Hova szeretnék fejlődni?” Az együttesben mindenki teszi a dolgát, és igyekszik hasznos tag lenni.

A fellépés a nagy projekteken minden fagottos gyereket – és a szüleiket is – büszkeséggel tölt el és összekovácsol. A közösség még jobban épül a nyári táborokban, ahol a sok informális együttlét révén a más zeneiskolából érkező gyerekekkel formálódik az alkalmazkodóképesség. Ennek a közösségi jó gyakorlatnak a pozitív hatásai többek között abban is megmutatkoznak, hogy a zenekar megalakulása óta hét nö-

vendék indult el zenei pályára.

Nem csak a jelenlegi tagok kötődnek a zenekarhoz – a régi tagok gyakran visszajárnak, egy-egy próbára, koncertre, hozzák a barátaikat, ismerőseiket, később gyermekeiket. Fennállása óta a zenekar 50-60 koncerten játszott, közülük kiemelkednek a fellépések a különböző német városokban, a koncertek a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a „Nagy Fagott Show” teljes első felvonása, a közös fellépés a Budapesti Fesztivál Zenekarral a Kongresszusi Központban és a Kakaókoncerten, a 9. Fagottino Symposium Budapest (fellépés 77 fagottossal), valamint az „Off 10”, vagyis a zenekar fennállásának 10. évfordulója 2016-ban, közel 100 fellépővel.

„Ezek a koncertek csak a pozitív hozzáállással, felelős kooperálással jöhettek létre. Örülök, hogy fagott-tanári pályámon megélhetem ezt. Nekem ugyanolyan fejlődési lehetőség, mint növendékeinknek. A repertoár folyamatos bővítése elengedhetetlen a több évig játszó tagok, illetve a műsorok változatossá tétele miatt is. A darabok keresése, átírása, betanítása alkotó öröm.” (G. Marek Katalin)