…Értéktár adatbázis…

A Liszt Ferenc Zeneiskola története

  1. Home
  2. 1918 előtt alapított iskolák
  3. A Liszt Ferenc Zeneiskola története
  1. Home
  2. 100 éves iskoláink
  3. A Liszt Ferenc Zeneiskola története
  1. Home
  2. Kaposvár
  3. A Liszt Ferenc Zeneiskola története

Kaposváron a zeneoktatás története kisebb szünetektől eltekintve1853-ra nyúlik viszsza, ekkor alapították az első zenetanodát. Bár ez csak hét évig élt, a zenei élet felpezsdült: egyesületek alakultak, hangversenyeket szerveztek, 1908-ban a zenei utánpótlás nevelésére előbb egyesületi, majd városivármegyei fenntartásban zeneiskolát működtettek, sőt, egy magán-zeneiskola is megélt. 1930-ban nyílt meg a Kaposvári Zenekedvelők zeneiskolája, amely államilag engedélyezett és Kaposvár által segélyezett magán-zeneiskolaként íródott be a város történelmébe, 1948-tól pedig már a Kaposvári Városi Zeneiskola nevet viseli. Jelenkori fennállását tükröző hivatalos alapító okirata 1952-ben született. A zeneiskola mind a tehetséggondozásban, mind a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésében kiemelkedő eredményeket mutat fel. A mai napig is több országos és regionális rendezvény, verseny, zenei tábor szervezésében vállal vezető szerepet.

8

Kaposvár zeneoktatása 1952-ig

Az első zenetanodát Nyúl Gábor gimnáziumi tanár hozta létre, amely csak hét évig maradt ugyan fenn, de a századfordulón a somogyi megyeszékhelyen is felpezsdült a zenei élet: egyesületek

alakultak, hangversenyeket szerveztek. A megnövekedett igény nyomán ebben az időben a magán-zenetanítás figyelemre méltó szerepet töltött be. A zenekultúra honosításában, a zeneoktatás népszerűsítésében Gyenes Izsó hegedűművész és pedagógus kiemelkedő szerepet vállalt. Ő hozta létre az egykori városi zeneiskolát is, mely először csak egyesületi formában, később pedig városi-vármegyei intézményként működött, három tanteremmel, a Fő utca 8. szám alatt. Gyenes Izsó zeneiskolája 14 éves fennállása alatt olyan széles körű munkát fejtett ki, amely a későbbiekben megalapozta a kaposvári társadalom zenei nevelését.

1903–1908 között a Zenekedvelők Egyesülete vette kezébe a kulturális élet szervezését, a zeneoktatás egyesületi keretek között folyt tovább. 1908 után a város a Teleki utcában biztosított helyet a növekvő zenei igényeknek, majd 1915-től ismét a Fő utca 8. szám alatt folytatódhatott a képzés. 1910–1924 között létrejött egy másik magán-zeneiskola is Kaposváron, Juhász Imre vezetésével.

1922–24 között a szervezett zeneoktatás szünetelt, ez az időszak a magántanítás időszaka volt. 1924. december 4-én megalakult a Kaposvári Iparos Dalárda. 1925 januárjában az egyesület lelkes tagjai megszervezték a szimfonikus zenekart, 1927 márciusában pedig a Kaposvári Egyesült Iparosok Zenekara is megalakult. Ezek mind hatással voltak a város zenei életére, és igényként merült fel a hangszeres utánpótlás nevelése. 1930-ban nyílt meg a Kaposvári Zenekedvelők államilag engedélyezett zeneiskolája, amit a Vallásés Közoktatási Minisztérium – egyeztetve a Magyar Királyi Belügyminisztériummal – a 320-0-23/1930. számú rendeletével tett lehetővé. Az élére Soltész Emil hegedűművész, koncertmester került. Az 1942/43-as tanév végén kiállított zeneiskolai bizonyítványok már arról tanúskodnak, hogy államilag engedélyezett és Kaposvár által segélyezett magán-zeneiskolaként íródott be a történelembe.

A „tömegek zenei nevelése”

1952 szeptemberétől Nyakas József lett az igazgató. Ekkor született meg a kaposvári zeneiskola alapító okirata. Az intézmény 1955. május 16-án költözött a jelenlegi épületébe, a Kossuth Lajos u. 21. szám alá, mely 1911-ben eredetileg a Katolikus Legényegylet számára épült. A ma is eredeti szépségében meglévő, romantikába hajló épület emelkedett hangulatot áraszt a történelmi belváros utcájában. Ebben az évben (1955) vette fel a zeneiskola Liszt Ferenc nevét.

A zeneiskola második korszaka 1965-ben kezdődött, amikor a megyei vezetés koncepcióváltást szorgalmazott a zeneoktatásban: a művészképzés helyett a tömegek zenei nevelését kívánták elősegíteni. 1965 januárjában a zeneiskola élére Merényi Györgyöt nevezték ki, aki egyúttal a városi Szimfonikus Zenekar karmestere lett. Ez idő tájt felpezsdült a zenei közművelődés Kaposváron. Új zenei együttesek alakultak: Kaposvári Barokk Együttes, Kaposvári Klarinétos Trió, majd Kvartett (1970-es évek) és a Tinctoris Régizenei Együttes (1980-as évek). Merényi a pedagógiai munkát új alapokra helyezte. A tanszakok önállósodásával az intézményben eredményes, komoly munka és egészséges versenyszellem alakult ki. Az igazgató fontosnak tartotta a növendékés a tanári hangversenyeket. 1967. május 1-jén megalakult az iskola Ifjúsági Fúvószenekara is.

1970-ben indult útjára Kaposváron a későbbiekben is meghatározó szerepet betöltő Zenetanárok Országos Kamarazenei Találkozója.

A zeneiskola akkori vezetésének sok gondja akadt az épülettel. Hosszú várakozás után az 1981/82-es tanévben végre felújították az épületet, kicserélték az elhasználódott belső szerkezeti elemeket, új vízés villanyvezetéket szereltek be, a cserépkályhákat központi fűtés váltotta fel. A pincében három tantermet, két könyvtári helyiséget, irattárat és mellékhelyiségeket alakítottak ki. A főbejárati részt új szárnnyal bővítették, ahol még hét, egyéni oktatásra alkalmas termet hoztak létre, valamint vizesblokkokat, raktárhelyiségeket.

Az iskola fejlődése a rendszerváltás után

Merényi György halála után Bernáth Magda vállalta az intézmény vezetését, egészen 1993-ig. Miután ő nyugdíjba vonult, Csupor Lászlót bízták meg a vezetői teendőkkel. Csupor nevéhez fűződik többek között az Országos Jeney Zoltán Ifjúsági Fuvolaverseny kaposvári megrendezése, mely jelenleg is az intézmény feladata, az Oktatási Hivatal megbízása alapján. Szintén ő hozta létre a Mikrokozmosz Művészeti Alapítványt, melynek keretében a legkiválóbb pedagógusokat és tanulókat kitüntető

„Év pedagógusa” és „Év tanulója” díjakat is megalapította.

1994-ben az igazgatói posztot pályázat útján Kokas Ferenc nyerte el, aki menedzser típusú szemlélettel állt az intézmény élére. Új rendezvényként létrehozta a Nyári Országos Vonós Zenei Tábort, mely igazgatósága alatt folyamatosan Kaposváron működött. Kokas nyári zenei tábort szervezett az iskola tanulóinak Fadd-Domboriban. Fő törekvése volt, hogy az iskola a dél-dunántúli régió vezető zeneiskolája legyen, ezért regionális versenyeket szervezett a fúvós, vonós és billentyűs hangszereken tanulóknak, hároméves körforgásban, melyeken a mai napig százával vesznek részt a régió zeneiskoláinak diákjai. Kokas kicseréltette az elhasznált bútorzatot, új hangszerekkel bővítette a hangszerparkot, és bevezette az iskolai programok képi rögzítését (videó, DVD), melyhez a technikai feltételeket is megteremtette.

2011-ben Nagyné Soltra Monika lett az iskola vezetője. Igazgatásának öt éve alatt sok változás történt a közoktatásban, meg kellett küzdenie a fenntartóváltás nehézségeivel. Vezetése alatt az iskola elnyerte a „Mentoráló Intézmény” címet, és a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által Akkreditált Kiváló Tehetségpont lett, valamint a város és a KLIK közös támogatásával, 14,7 millió forint összegben bővülhetett a hangszerparkja, eszköztára. Megvalósult a 100 éves ablakok egy részének cseréje is, miközben az épület műemlékjellege megmaradt.

2016 augusztusától Nagy Tamás vette át a vezetői feladatokat. Pályázatában is megfogalmazott célja, Kodály szavaival élve: „Legyen a zene mindenkié!” Megalakult az intézmény új alapítványa, a Muzsikál Kaposvár Kulturális Alapítvány, valamint a Kaposvári Fúvósok Egyesület. Mindkét szervezet azt a célt szolgálja, hogy az iskola támogatóinak, mecénásainak lehetőséget biztosítson a segítségnyújtásra. A szervezetek megalakulásával és aktív pályázati tevékenységével még több forrás megszerzése válik lehetővé.

2017-ben a Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola elnyerte „az Oktatási Hivatal Bázisintézménye” címet, mellyel elismerték szakmai tevékenységét, valamint szakmai programjait és pedagógiai tevékenységét méltónak találták a tudásmegosztásra.

Az iskolában jelenleg a tanulólétszám 500 feletti, 30 főállású, 1 részmunkaidős és 6 óraadó pedagógus látja el a zenei nevelés-oktatás feladatát. Az intézmény tehetséggondozása kiemelkedő, ezt a nemzetközi, országos, regionális és megyei szinten rendezett tanulmányi versenyeken elért kimagasló tanulói és pedagógusi eredmények bizonyítják. A Liszt Ferenc Zeneiskola is a 2011 óta működő Kaposvár-Somogy Megyei Tehetségsegítő Tanács alapító tagja. A tehetségtanácson belül Nagyné Soltra Monika hívta életre a Művészeti Tagozatot, és irányította munkáját, melyet 2016-ban Nagy Tamás vett át. Az intézményben a hátrányos helyzetű gyermekek kiemelt figyelmet kapnak. Két zeneterapeuta külön foglalkozik a fejlesztésükkel, felzárkóztatásukkal.

Az iskola neves tanárai az elmúlt 164 évben több tízezer gyermekkel szerettették meg a klasszikus zenét, akik tanulmányaik során 18 hangszer közül választhattak. Sokan léptek zenei pályára, és lettek világhírű szólisták, zenekari művészek és pedagógusok.

A Kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola honlapja: www.kaposvarizeneiskola.hu